Namoonni akka isaan gara Waaqayyootti deebi'an gargaaruu

Maat 28:18-19

Iddoo jaalalli dhugaa itti jireenya namaa geeddaru

1 E. Yoha 4:7-9

Hundumtuu gara isaa akka dhufu Waaqayyo in fedha

1ffaa Xim. 4:2

 • Cuuphaa

  Cuuphaa

  Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis, isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa.

  More
 • Qorannaa MQ

  Qorannaa MQ

  Yeroo hundaa roobii sa'a 18:00-19:00 qorannaa macaafa qulqulluutu jira.

  More
 • Suuraa

  Suuraa

  Ilmaan keenya ijoollummaa isaaniitti akka biqila guddina tolee,

  More
 • Kadhata

  Kadhata

  Yeroo hundaa sanbata duraa sa'a 14:00 eegalee kadhatatu jira.

  More

Oduu & Beeksisa

Barumsa macaaf qulqulluu

Yeroo hundaa roobii sa'a 18:00-19:00 tti Qorannaan macaaf qulqulluu jira.

Haala yeroo ammaa sabni keenya biyyaa keessa jiru ilaalchisee

Haala yeroo ammaa sabni keenya keessa jiru ilaalchisee yeroo hundumaa Waaqayyoo duratti dhiheesina. Keessumatuu bara 2015 Sadaasa irraa eegalee hanga harraattti mootummaan abbaa hirree saba keenya irratti miidhaa inni geessisaa jiru, Waaqayyo in arga. Waaqayyo lubbuun bahuu fi dhiigni dhangaluutti hin gammadu. Nuttis gama keenyaan du'ii, gaddii fi mada'uun lammii keenyaa nutti dhagaamee, akka dhuufattis kadhata keenya keessatti akka yaadanuu fi fuula Waaqayyootti akka dhiheesnu isin yaadachiifna.

Eebbifamaa